Intenso Studio Aktywnego Ruchu przy współpracy z Krakowską Akademią Tańca L’Art de la Danse ogłasza nabór do klas baletowych dla dziewczynek oraz chłopców od 4 do 12 roku życia.

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 będziemy prowadzić nasze Klasy Baletowe w Kalwarii Zebrzydowskiej jako Filia Krakowskiej Szkoły L'Art de la Danse już czwarty rok z rzędu, w naszej siedzibie zapewniamy wieloletnią kontynuację nauki. Nowości programowe: 2 razy w miesiącu, zamiast lekcji baletu, lekcje tańca modern i lyrical jazz, a w grupie starszej obowiązkowy taniec ludowy.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

 

Dwie kategorie wiekowe:

 •  

 • Klasa dziecięca-przygotowawcza - GRUPA POCZĄTKUJĄCA: 4-7 lat umuzykalnienie, rytmika, balet klasyczny dla malucha
 • Klasa dziecięca - 5-7 lat umuzykalnienie, rytmika, balet klasyczny dla malucha
 • Klasa baletowa: 8-12 balet klasyczny, taniec ludowy, współczesne techniki tańca: modern dance oraz jazz dance

   

Zajęcia 2 razy w tygodniu:

 • GRUPA POCZĄTKUJĄCA 4-7: wtorki i piątki od 16.00-17.00 (START GRUPY 6 WRZEŚNIA 2016)
 • grupa 5-7: poniedziałki i czwartki od 15.30 do 16.30 (GRUPA KONTYNUUJĄCA NAUKĘ)
 • grupa starsza: 8-12: poniedziałki i czwartki od 16.30 do 18.00 (GRUPA KONTYNUUJĄCA NAUKĘ)

 

Najlepsza kadra pedagogiczna:

Pedagodzy krakowskiej Akademii L’Art de la Danse, legitymują się długoletnim doświadczeniem scenicznym i dorobkiem artystycznym oraz przygotowaniem pedagogicznym. Misją pedagogów jest rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych wśród najmłodszych oraz przygotowanie najzdolniejszych z nich do wykonywania zawodu artysty baletu.

 

Profesjonalny program nauczania:

 • przygotowany w oparciu o program szkół baletowych w Polsce, Francji, Rosji.

 • Wszechstronny, obejmujący różnorodne techniki tańca

 • Zapewnia przygotowanie niezbędne do uzyskania państwowego dyplomu artysty baletu (dodatkowy zawód)

 

Ciepła, kameralna atmosfera:

 • pełna opieka nad uczniami w czasie trwania zajęć

 • lekcje otwarte dla rodziców

 

Pierwsze doświadczenia sceniczne:

 • semestr letni kończy się występem uczniów na krakowskiej scenie teatralnej

 • udział w spektaklach repertuaru krakowskich teatrów

 • możliwość przynależności do profesjonalnych zespołów

 

Start semestru: początek semestru 5 września 2016


Więcej informacji o krakowskiej szkole na stronie: www. balet-krakow.pl

 

Koszt:

 • klasy dziecięce 165 złotych/miesiąc

 • klasa baletowa: 230 złotych/miesiąc

 

Możliwość opłacania czesnego: semestralnie bądź miesięcznie. Przy opłacie semestralnej 7% zniżki, dla rodzeństw zniżka 4%